تبلیغات
 

1)نوروخوانی در الموت با صدای مشهدی امیر ناصری ساکن روستای کوشک

دانلود از اینجا

2)صدای مرحوم رحمت الله جانی و مرحوم حشمت الله جانی خفته در روستای کوشک(نوروزخوانی،دوازده امام،امیری و......)

دانلود از اینجا

3)نوروخوانی در الموت با صدای حاج محمد مهدی علیخانی(محمد بیگناه)ساکن روستای اندج

دانلود از اینجا