تبلیغات

گروه مستند ساز شبکه قزوین تحت عنوان "جای زندگی" در مرداد ماه 1392 به روستای خشچال آمد و این مستند زیبا را تهیه نمود.

دانلود گلچین این مستند